စာလံုး/အၾကီး+ နွင့္ -အေသး

6 Oct 2012

Administrator တုိင္း သိထားသင့္သည့္ Windows 7 Command Line (၁၀) ခု


Windows 7 operating system ကုိ အသုံးျပဳေနၾကသူေတြ အတြက္ command line ေတြဟာ တစ္ခါတစ္ရံမွာ အေကာင္းဆုံး ျပႆနာ ေျဖရွင္းနည္းေတြ ျဖစ္ေနတတ္ပါတယ္။ Windows 7 desktop ျပႆနာကုိ လ်င္ျမန္စြာ ေျဖရွင္းႏုိင္ဖုိ႔ အေျခခံ အက်ဆုံး command line (၁၀) ခုကုိ တင္ျပေပးလုိက္ပါတယ္။

(1) System File Checker

Manlicious software ဟာ ကြန္ပ်ဴတာ စနစ္ တစ္ခုလုံးကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ဖုိ႔ အတြက္ အဓိက system file ေတြ ေနရာမွာ အစားထုိး ေနရာယူေလ့ ရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ Windows system file ေတြ မွန္ကန္မႈ ရွိ၊ မရွိ ဆုိတာကုိ system file checker နဲ႔ အသုံးျပဳၿပီး စစ္ေဆးၾကည့္သင့္ပါတယ္။ System File Checker ကုိ ေခၚယူ အသုံးျပဳႏုိင္တဲ့ command ကေတာ့ "sfc/scannow" ျဖစ္ပါတယ္။

(2) File Signature Verification

System မွန္ကန္မႈ ရွိ၊ မရွိ ဆုိတာကုိ စစ္ေဆးဖုိ႔အတြက္ ေသခ်ာတဲ့ နည္းလမ္း တစ္ခုကေတာ့ system file ေတြ အားလုံးကုိ ဒီဂ်စ္တယ္နည္းနဲ႔ အမွတ္အသား ျပဳလုပ္ဖုိ႔ပါပဲ။ ဒီလုိ ျပဳလုပ္ဖုိ႔အတြက္ File Signature Verification tool ကုိ အသုံးျပဳႏုိင္ပါတယ္။ ဒီ tool က command line နဲ႔ ေခၚယူရတာ ျဖစ္ေပမယ့္ GUI interface နဲ႔ အသုံးျပဳရမွာ ျဖစ္ၿပီး ဘယ္ system file ေတြက အမွတ္အသား ျပဳလုပ္ထားတယ္၊ မထားဘူး ဆုိတာကုိ ေျပာျပေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ File Signature Verification tool ကုိ "sigverif" ဆုိတဲ့ command line နဲ႔ ေခၚယူႏုိင္ပါတယ္။

(3) Driverquery

မွားယြင္းေနတဲ့ device driver ေတြဟာ system ျပႆနာ အခ်ဳိ႕ကုိ ျဖစ္ေပၚေစပါတယ္။ Windows 7 system မွာ ဘယ္လုိ driver ေတြ ထည့္သြင္းထားတယ္ ဆုိတာကုိ driverquery tool နဲ႔ ေခၚယူ ၾကည့္႐ႈႏုိင္ပါတယ္။ ဒီ tool ကုိေတာ့ "driverquery" command နဲ႔ ေခၚယူႏုိင္ၿပီး အခ်က္အလက္ေတြ ပုိမို ျပည့္စုံစြာ သိရွိလုိတယ္ဆုိရင္ "driverquery-v" နဲ႔ driver ရဲ႕ signature ကုိ သိလုိတယ္ ဆုိရင္ေတာ့ "driverquery-si" ဆုိၿပီး ေခၚယူႏုိင္ပါတယ္။

(4) Nslookup

Nslookup tool ကေတာ့ DNS name resolution မွန္ကန္စြာ အလုပ္လုပ္ျခင္း ရွိ၊ မရွိ ဆုိတာကုိ စစ္ေဆးဖုိ႔ ကူညီေပးႏုိင္ပါတယ္။ စစ္ေဆးလုိတဲ့ host name ကုိ nslookup နဲ႔ run လုိက္တဲ့အခါ ဒီ tool က ၎ host name နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေျဖရွင္းေပးမွာ ျဖစ္သလို lookup ျပဳလုပ္ေနစဥ္အတြင္း အသုံးျပဳလုိက္တဲ့ DNS server ကုိလည္း ေဖာ္ျပေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ မွန္ကန္မႈ မရွိေတာ့တဲ့ DNS record ေတြနဲ႔ ဆက္စပ္ေနတဲ့ ျပႆနာေတြကို အေျဖရွာရာမွာ အလြန္ အသုံးဝင္ပါတယ္။ ဒီ tool ကုိ အသုံးျပဳဖုိ႔ အတြက္က္ေတာ့ nslookup command ထဲကုိ ဝင္ေရာက္လုိက္ၿပီး ေျဖရွင္းလိုတဲ့ host name ကုိ ေနာက္ကေန ထည့္ေပးလိုက္႐ုံပါပဲ။ ဥပမာ "nslookup dc1.contoso.com" ဆုိၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။

(5) Ping

Ping ကေတာ့ ကြန္ပ်ဴတာ ခၽြတ္ယြင္းခ်က္ကုိ အေျဖရွာတဲ့ command ေတြထဲမွာ အ႐ုိးရွင္းဆုံး ျဖစ္ပါတယ္။ Network host ရဲ႕ အေျခခံ TCP/IP ခ်ိတ္ဆက္မႈေတြကုိ ၾကည့္႐ႈဖုိ႔အတြက္ အသုံးျပဳႏုိင္ၿပီး ping command ထဲမွာ စမ္းသပ္လုိတဲ့ IP address ကုိ ႐ုိက္ထည့္လုိက္႐ုံပါပဲ။ ဥပမာ "ping 192.068.1.1" ဆုိတာမ်ဳိးပါ။ ဒီ command အသုံးျပဳတဲ့အခါ တစ္ခု သတိထားရမွာက ICMP traffic လုိ႔ေခၚတဲ့ Internet Control Message Protocol ကုိ ကြန္ပ်ဴတာ firewall က ခြင့္ျပဳေပးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

(6) Pathping

တကယ္လုိ႔မ်ား firewall က ICMP traffic ကုိ ခြင့္မျပဳတာေၾကာင့္ ping ရဲ႕ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ မေအာင္ျမင္ခဲ့ဘူးဆုိရင္ pathping utility ကုိ အသုံးျပဳေပးႏုိင္ပါတယ္။ Pathping ကုိေတာ့ host ေတြအၾကားမွာ ရွိတဲ့ တစ္ခုထက္ပုိတဲ့ router ေတြရဲ႕ စြမ္းေဆာင္ရည္ကုိ စစ္ေဆး ၾကည့္႐ႈဖုိ႔အတြက္ အသုံးျပဳႏုိင္ပါတယ္။ ဒီ command ကုိလည္း ping ကုိ ေခၚခဲ့တဲ့ အတုိင္း "pathping 192.168.1.1" ဆုိၿပီး ေခၚယူႏုိင္ပါတယ္။

(7) Ipconfig

ကြန္ပ်ဴတာ တစ္လုံးရဲ႕ IP address ေတြကုိ ၾကည့္႐ႈဖုိ႔အတြင္ ipcofig command ကုိ အသုံးျပဳႏုိင္ပါတယ္။ Windows 7 system တစ္ခုလုံးရဲ႕ IP configuration အျပည့္အစုံကုိ သိရွိလုိတယ္ဆုိရင္ "ipconfig/all" ကုိ အသုံးျပဳႏုိင္ၿပီး လက္ရွိ အသုံးျပဳေနတဲ့ IP address ကုိ အသစ္ ျပန္လည္ ျပဳလုပ္လုိတယ္ ဆုိရင္ေတာ့ "ipconfig/release ipconfig/renew" ဆုိၿပီး ေခၚယူႏုိင္ကာ DNS resolver cache ကုိ ေဖာ္လုိတယ္ ဆုိရင္ေတာ့ "ipconfig/flushdns" ဆုိၿပီး ေခၚယူႏုိင္ပါတယ္။

(8) Repair-bde

တကယ္လို႔ Bitlocker နဲ႔ encrypt ျပဳလုပ္ထားတဲ့ drive ျပႆနာ ျဖစ္လာခဲ့မယ္ဆုိရင္ repair-bde command ကုိ အသုံးျပဳၿပီး အခ်က္အလက္ေတြကုိ ျပန္လည္ ရယူႏုိင္ပါတယ္။ ဒီ command ကုိ အသုံးျပဳဖုိ႔အတြက္ အခ်က္အလက္ေတြကုိ သိမ္းဆည္းေပးမယ့္ destination driver တစ္ခုရဲ႕ အမည္နဲ႔ BitLocker recovery key ဒါမွမဟုတ္ recovery password တုိ႔ လုိအပ္ပါတယ္။ ေခၚယူႏုိင္တဲ့ command ကေတာ့ "repair-bde-rk|rp" ျဖစ္ပါတယ္။ ဥပမာ "repair-bde c:d:-rk e:\recovery.bek"နဲ႔ "repair-bed c:d:-rp 111111-111111-111111-111111-111111-111111" ဆုိၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။

(9) Tasklist

Tasklist command ကေတာ့ Windows 7 system မွာ အသုံးျပဳေနတဲ့ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြရဲ႕ အခ်က္အလက္ေတြကုိ ၾကည့္႐ႈတာပါ။ "tasklist" command မွာ အျခား ေရြးခ်ယ္စရာ ေခၚယူစရာ function ေတြလည္း မ်ားစြာ ရွိပါတယ္။ ဥပမာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ တစ္ခုနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ၎နဲ႔ ဆက္စပ္ေနတဲ့ DLL module ေတြ အားလုံးကုိ ေဖာ္ျပေစခ်င္တယ္ဆုိရင္ "tasklist-m" ကုိ အသုံးျပဳႏုိင္ၿပီး လုပ္ေဆာင္ခ်က္ တစ္ခုခ်င္းစီကို ေထာက္ပံ့ေပးထားတဲ့ ဝန္ေဆာင္မႈေတြကုိ သိလုိတယ္ ဆုိရင္ေတာ့ "tasklist-sve" ဆုိၿပီး ေခၚယူ ၾကည့္႐ႈႏုိင္ပါတယ္။

(10) Taskkill

Taskkill command ကေတာ့ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ တစ္ခုခ်င္းစီကုိ အမည္နဲ႔ ျဖစ္ေစ၊ process ID နဲ႔ ျဖစ္ေစ ေခၚယူၿပီးေတာ့ ပိတ္ႏုိင္ေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ "taskkill" ဆုိတဲ့ command ရဲ႕ အေနာက္မွာ မိမိ အဆုံးသတတ္လုိတဲ့ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ တစ္ခုကုိ ၎ရဲ႕ အမည္ ဒါမွမဟုတ္ process ID ဒါမွမဟုတ္ ပုံရဲ႕ အမည္ အစရွိသျဖင့္ ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပၿပီးေတာ့ အဆုံးသတ္ႏုိင္ပါတယ္။ ဥပမာ process ID နဲ႔ ေခၚယူမယ္ဆုိရင္ taskkill command ရဲ႕ ေနာက္မွာ -ipd(process ID) ကုိ ထည့္သြင္းၿပီး ေခၚယူႏုိင္သလုိ ပုံနာမည္နဲ႔ ေခၚယူခ်င္တယ္ ဆုိရင္လည္း -im(image name) ကုိ taskkill ရဲ႕ ေနာက္ဖက္မွာ ထည့္သြင္းၿပီး ေခၚယူႏုိင္ပါတယ္။

က်ေနာ္ ဘယ္ဆိုဒ္က ယူၿပီးသိမ္းထားခဲ့သလဲဆိုတာ မမွတ္မိေတာ့ အတြက္ မူရင္းဆိုဒ္အမည္ကို မေဖာ္ျပေပးႏိုင္တာ ကိုနားလည္ခြင့္လြတ္ေပးေစခ်င္ပါတယ္ ။
အားလံုးပဲ အဆင္ေျပၾကပါေစဗ်ာ ။

အားလုံးအတြက္ ေစတနာထားျပီး ေတြ႕သမွ် သိသမွ်ေလးေတြကို ျပန္လည္မွ်ေ၀ေနပါမည္... Facebook မွာလဲ Like ေပးခဲ့ပါက ဖတ္နိဳင္ပါျပီ...တုန္႕ျပန္မွဳအေနျဖင့္ စကားေလးတစ္ခြန္းေတာ့ ခ်န္ေပးေစလိုပါတယ္....ေလးစားစြာျဖင့္.. လယ္တီေျမသား။..............။
ေအာင္ေအာင္(မကစ) ရဲ႕ ဘေလာ့ခရီးသည္ေလးအား အားေပးေနၾကတဲ့အတြက္ ေက်းဇဴးအထူးတင္ပါတယ္.. တုန္႕ျပန္မွဳအေနနဲ႕ fb like ေလးေတာ့ လုပ္ေပးခဲ့ၾကပါေနာ္.. တတ္စြမ္းသမွ် ေတြ႕ ရွိသမွ်ေလးေတြကို ျပန္လည္ မွ်ေ၀ေနပါ့မယ္...။ www.aungsanmks.blogspot.com
www.ledimyethar.com

5 Oct 2012

ဘေလာ့ကာရွိ/မရွိ္ ဆိုတာေလးထည့္နည္း


သည္တစ္ခါတင္ေပးမွာကေတာ့ ဘေလာ့ေတြမွာ မိမိျပဳလုပ္ထားသလုိ အြန္လုိင္းမွာ ရွိ/မရွိ ပံုစံေလး လုပ္ခ်င္တယ္ဆုိရင္ေတာ့ ေအာက္ပါအတုိင္း ျပဳလုပ္ႏုိင္ပါတယ္။
(၁) http://www.google.com/talk/service/badge/New ကုိ သြားလိုက္ပါေနာ္...

အေပၚကပုံေလးအတိုင္း...ေပါ့ေနာ္.အဲမွာ Edit ကိုကလစ္ျပီး အဆင္ေျပသလို ေရးသားနိဳင္ပါေသးတယ္။
ကုဒ္ယူရန္  မွာရွိတဲ့ ကုဒ္ေတြကို ေကာ္ပီယူျပီး  
(၁) ဘေလာ့ကာ၀င္လုိက္ပါ
(၂) ဘေလာ့ကာ layout ကို၀င္ပါ
(၃) add a gadget ကိုကလစ္ပါ
(၄)  html/javascript ကိုကလစ္ျပီး က်လာတဲ့ေဘာက္ထဲမွာ
ေကာ္ပီယူလာတဲ့ ကုဒ္ေတြကို ထည့္ျပီးတာနဲ႕
(၅) save လိုက္ပါေတာ့...အိုေကျပီေပါ့...

ေအာင္ေအာင္(မကစ) ရဲ႕ ဘေလာ့ခရီးသည္ေလးအား အားေပးေနၾကတဲ့အတြက္ ေက်းဇဴးအထူးတင္ပါတယ္.. တုန္႕ျပန္မွဳအေနနဲ႕ fb like ေလးေတာ့ လုပ္ေပးခဲ့ၾကပါေနာ္.. တတ္စြမ္းသမွ် ေတြ႕ ရွိသမွ်ေလးေတြကို ျပန္လည္ မွ်ေ၀ေနပါ့မယ္...။ www.aungsanmks.blogspot.com
www.ledimyethar.com

Feedburner ျပဳလုပ္နည္း


ေတာင္းဆုိသူေတြမ်ားလုိ႔ မိမိတုိ႔ဘေလာ့ေတြမွာ feedburner ထည့္နည္းကုိ ေဖာ္ျပေပးလုိက္ပါတယ္။ ေအာက္ပါအတုိင္း ျပဳလုပ္ၾကပါ။

၁) ဒီဆုိက္ကုိ http://feedburner.google.com/fb/a/account အရင္ဦးဆံုး ဖြင့္ပါ။
၂) ၿပီးလွ်င္ မိမိ ဘေလာ့ေရးသည့္ Gmail Account ျဖင့္ ၀င္ပါ။
၃) Burn a feed right this instant. Type your blog or feed address here: စာသားအကြက္တြင္ မိမိရဲ႕ ဘေလာ့ကုိ ႐ုိက္ထည့္ပါ။ ေအာက္တြင္ ျပသထားပါတယ္။


* အေရးႀကီးသည္မွာ ေအာက္ဆံုးတြင္ ကြင္း၀ုိင္းထားေသာ လင့္ကုိ Copy ယူထားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ၿပီးလွ်င္ Next ။
၄) ေအာက္က ပံုတြင္ ျပသထားသည့္အတုိင္း RSS : ကုိ ေရြးၿပီး Next ။


၅) Feed Title တြင္ ျမန္မာလုိ မေရးမိဖုိ႔ပါ။ အဂၤလိပ္လုိ မိမိရဲ႕ ဘေလာ့နာမည္ကုိ ျဖည့္ပါ။


၆) Feed Address တြင္ အေပၚတြင္ Copy ကူးခုိင္းခဲ့ေသာ လင့္ကုိ ျဖည့္လုိက္ပါ။ Next ။
၇) ေနာက္တစ္ကြက္တြင္ Next ။


၈) ေအာက္ကလုိ ေပၚလိမ့္မယ္။၉) Publize Tab ကုိ ေရြးပါ။ Email Subscriptions ကုိ ေရြး။ Activate ကုိ ႏွိပ္။


၁၀) ျမင္ေနရတဲ့ ကုဒ္ေတြကုိ Copy ယူၿပီး မိမိတုိ႔ရဲ႕ Layout က HTML မွာ Past ခ်လုိက္။ ဒါဆုိ အုိေကၿပီ။
အားလံုး အဆင္ေျပလိမ့္မယ္လုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ ေနာက္မွပဲ အီးေမးလ္နဲ႔ ဘယ္ႏွစ္ေယာက္ ဖတ္သလဲဆုိတာ ေဖာ္ျပေပးပါ့မယ္။ အဆင္ေျပေစခ်င္တဲ့ .......... ။
ေမာင္ေစတနာ
ခုလိုအားေပးတဲ့အတြက္ အထူးေက်းဇဴးတင္ပါေၾကာင္း ေျပာၾကားပါရေစ..ဘေလာ့ခရီးသည္မွ နည္းပညာမ်ားအား မည္သူမဆို လြတ္လပ္စြာ ကူးယူသုံးစြဲနိဳင္ပါတယ္.. ကြ်န္ေတာ္ ပိုင္ဆိုင္ေသာေနရာေလးမ်ားအား ဆက္လက္ လည္ပါတ္လိုပါက ***************************************
ဘေလာ့ခရီးသည္သို႕ { ဒီမွာ } သြားလိုက္ပါ
လယ္တီေျမသားသို႕{ ဒီမွာ } သြားလိုက္ပါ
စာေပနန္းေတာ္သို႕{ ဒီမွာ } သြားလိုက္ပါ

Search Box ထည့္သြင္းပံု


မိမိတုိ႔ရဲ႕ ဘေလာ့ေတြျဖစ္ျဖစ္၊ Ning Social Group ေတြမွာ ျဖစ္ျဖစ္ Search Box ထည့္ခ်င္တယ္ဆုိ ေအာက္က ကုဒ္ေလးကုိ ယူၿပီး သံုးစဲြႏုိင္ပါတယ္။Ning မွာ ထည့္ခ်င္တယ္ဆုိရင္ေတာ့ Text မွာ ထည့္သြင္းရမွာပါ။ youthnetworks.ning.com ေနရာမွာ မိမိတုိ႔ရဲ႕လင့္ေတြကုိ ေျပာင္းထည့္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
ဘေလာ့မွာဆုိရင္ေတာ့ Add a Gadget က HTML မွာ ထည့္သြင္းရမွာပါ။
ေအာင္ေအာင္(မကစ) ရဲ႕ ဘေလာ့ခရီးသည္ေလးအား အားေပးေနၾကတဲ့အတြက္ ေက်းဇဴးအထူးတင္ပါတယ္.. တုန္႕ျပန္မွဳအေနနဲ႕ fb like ေလးေတာ့ လုပ္ေပးခဲ့ၾကပါေနာ္.. တတ္စြမ္းသမွ် ေတြ႕ ရွိသမွ်ေလးေတြကို ျပန္လည္ မွ်ေ၀ေနပါ့မယ္...။ www.aungsanmks.blogspot.com
www.ledimyethar.com

Botton Page ျပဳလုပ္နည္း

သည္တစ္ခါေတာ့ ဘေလာ့ပို႕စ္ေအာက္က button နံပါတ္ေလးနဲ႕ စာမ်က္ႏွာကိုျပနည္းေလးပါ။ အမွန္ေတာ့ ဒီလုပ္နည္းကုိ ဘေလာ့တိုင္းလုိလုိ ေတြ႕ေနရပါတယ္...။  ဒါေပမယ့္ အဲဒီဘေလာ့ေတြကုိ ၫႊန္းဖုိ႔အတြက္ လင့္ေတြ ေမ့ေနတာနဲ႔က်ေနာ္ဆိုဒ္မွာလုပ္ထားျပီးသားေလး ေရးသားေဖာ္ျပလုိက္ပါတယ္။ ေအာက္က အဆင့္ေတြအတုိင္း လုပ္ေပးပါ။(၁) ဘေလာ့ကာ၀င္လုိက္ပါ
(၂)ဆက္ျပီး ဘေလာ့ကာ layout ကိုကလစ္ပါ
(၃) Add a gadget ကိုကလစ္ပါ
(၄) Html/javascript ကိုူကလစ္ပါ က်လာတဲ့ေဘာက္ထဲကို ေအာက္ကကုဒ္ေတြကို ထည့္ပါ။၃) Save လုပ္ပါ။
၄) Blog Posts ေအာက္ေျခကုိ ေရႊ႕လုိက္ပါ။ ဒါဆုိ ရပါၿပီ။ေအာင္ေအာင္(မကစ) ရဲ႕ ဘေလာ့ခရီးသည္ေလးအား အားေပးေနၾကတဲ့အတြက္ ေက်းဇဴးအထူးတင္ပါတယ္.. တုန္႕ျပန္မွဳအေနနဲ႕ fb like ေလးေတာ့ လုပ္ေပးခဲ့ၾကပါေနာ္.. တတ္စြမ္းသမွ် ေတြ႕ ရွိသမွ်ေလးေတြကို ျပန္လည္ မွ်ေ၀ေနပါ့မယ္...။ www.aungsanmks.blogspot.com
www.ledimyethar.com

Window 7 မွ ျပႆနာအခ်ဳိ႕
Window 7 က latest ဆုိေတာ့ မိမိ ပတ္၀န္းက်င္က လူတုိင္းနီးပါး သံုးစဲြေနၾကေလရဲ႕။ ဟုိကြန္ပ်ဴတာ ၾကည့္လုိက္ရင္လဲ Window 7 ၊ ဒီကြန္ပ်ဴတာ ၾကည့္လုိက္ရင္လဲ Window 7 နဲ႔။ ေတာ္ေတာ္ကုိ တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္ သံုးေနၾက၏။ ေကာင္းသည္။ ႀကိဳက္သည္ စသျဖင့္ တုံ႔ျပန္သံမ်ား ၾကားရ၏။

" စိတ္ညစ္တယ္။ ေဆာ့၀ဲလ္တုိင္းလဲ တင္လုိ႔ မရေတာ့ပါလား။ ခက္တာက ငါတုိ႔သံုးေနတာေတြက Version နိမ့္ေနတယ္။ " အယ္။ ဘယ္လုိ ျဖစ္ၾကတာတုန္း။ အသံေတြကလဲ အရင္က ေကာင္းသည္ဟု ဆုိၾကၿပီး အခုမွ ဘာျဖစ္ၾကရျပန္တာတုန္း။ Negative အသံမ်ား ၾကားရ၏။

မၾကာပါ။ မိမိဆီ ေရာက္လာၾကသည္။ ျပႆနာကုိ ေမးၾကည့္ေတာ့ သူတို႔ Printer Software က Window 7 ကုိ Support မလုပ္ေၾကာင္း၊ Window XP SP 1,2,3 တုိ႔တြင္သာ Support လုပ္ေၾကာင္း၊ ဒါေၾကာင့္ ေဆာ့၀ဲလ္တင္ရာတြင္ လက္မခံေၾကာင္း ရွင္းျပၾက၏။  ဒါနဲ႔ ထံုးစံအတုိင္း Google တြင္ ရွာေဖြေရး ဆင္းလုိက္သည္။ ေတြ႕ပါၿပီ။

ေတြ႕သည့္နည္းအတုိင္း လုပ္လုိက္တာ အဆင္ေျပခဲ့ပါ၏။ စာဖတ္သူမ်ားလဲ Window 7 ေၾကာင့္ ေဆာ့၀ဲလ္မ်ား Installation လုပ္ရာမွာ အခက္အခဲရွိလွ်င္ အသံုးျပဳႏုိင္ရန္ ေဖာ္ျပလုိက္သည္။

(၁) Install လုပ္ခ်င္သည့္ ေဆာ့၀ဲလ္၏ icon ကုိ Right Click လုပ္၍ Properties ကုိ ဖြင့္ပါ။
(၂) Box က်လာလွ်င္ Compatibility tab ကုိ ေရြးပါ။


(၃) Run this program in compatibility mode for: ကုိ အမွန္ျခစ္ေပးပါ။
(၄) Window XP (Service Pack 3) သုိ႔မဟုတ္ အဆင္ေျပရာ Version ကုိ ေရြးခ်ယ္ပါ။
(၅) Apply လုပ္ Ok ။
(၆) မိမိ Install လုပ္ခ်င္သည့္ ေဆာ့၀ဲလ္ Setup.exe ဖုိင္ကုိ ျပန္ဖြင့္ၿပီး Install လုပ္ႏုိင္ပါၿပီ။ အဆင္ေျပ လိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရင္း။

(Ref: http://www.sevenforums.com)

ေအာင္ေအာင္(မကစ) ရဲ႕ ဘေလာ့ခရီးသည္ေလးအား အားေပးေနၾကတဲ့အတြက္ ေက်းဇဴးအထူးတင္ပါတယ္.. တုန္႕ျပန္မွဳအေနနဲ႕ fb like ေလးေတာ့ လုပ္ေပးခဲ့ၾကပါေနာ္.. တတ္စြမ္းသမွ် ေတြ႕ ရွိသမွ်ေလးေတြကို ျပန္လည္ မွ်ေ၀ေနပါ့မယ္...။

gtalk အေကာင့္မ်ားသုံးျပီး က်န္မေနခဲ့ေစရန္

သည္နည္းလမ္းေလးက အထူးသျဖင့္ ဆိုင္မွာ သုံးစြဲသူေတြအတြက္ လိုအပ္ပါတယ္.

Gtalk Account သုံးစဲြရာတြင္ Sign out လုပ္ၿပီးခ်ိန္တြင္ Gtalk Account အမည္မ်ား က်န္ရွိေနခဲ့သည္ကုိ မလိုလားၾကေပသည္အတြက္ ဖ်က္ရမည့္နည္းလမ္းကုိ သိရွိသမွ်နည္းလမ္းေလးကို ျပန္လည္တင္ျပလိုက္ပါသည္။
(၁) Start မွ Run box ကို ဖြင့္ၿပီး regedit ကုိ ႐ုိက္ထည့္ ဖြင့္ရန္။
(၂) HKEY CURRENT USER မွ Software မွ Google မွ Google Talk မွ Accounts ကုိ ႏွိပ္ပါ။
(၃) ညာဘက္တြင္ o ကုိ ဖြင့္ပါ။ Gtalk Account မ်ား ေတြ႕ပါက ဖ်က္ပါ။
(၄) ဘယ္ဘက္ရွိ Account ေအာက္က Gtalk Name မ်ားကို Delete လုပ္ပါ။

အထက္ပါအတိုင္းျပဳလုပ္ရင္ Gtalk Account အမည္မ်ား ပ်က္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာပါလိမ့္မယ္...
ေအာင္ေအာင္(မကစ) ရဲ႕ ဘေလာ့ခရီးသည္ေလးအား အားေပးေနၾကတဲ့အတြက္ ေက်းဇဴးအထူးတင္ပါတယ္.. တုန္႕ျပန္မွဳအေနနဲ႕ fb like ေလးေတာ့ လုပ္ေပးခဲ့ၾကပါေနာ္.. တတ္စြမ္းသမွ် ေတြ႕ ရွိသမွ်ေလးေတြကို ျပန္လည္ မွ်ေ၀ေနပါ့မယ္...။ www.aungsanmks.blogspot.com
www.ledimyethar.com

ဘေလာ့အတြက္ နာရီအလန္းစားမ်ားစြာ...

 သည္ေန႕ တင္မယ့္အေၾကာင္းရာေလးေကတာ့ ဘေလာ့ကာသမားမ်ားအတြက္ အလွဆင္နိဳင္မယ့္
မရွိမျဖစ္ လိုအပ္ေသာ နာရီ... အခ်ိန္နာရီ  အတြက္ပါ.. နာရီ အလန္းစားေတြကို အရင္ကလဲ တင္ဘူးပါတယ္... သည္ဆစ္ခါက ပိုျပီး စိတ္တိုင္းၾက ရွာေဖြ နိဳင္တဲ့ ဆိုဒ္ေလးတစ္ခု ဆီကို ေခၚေဆာင္သြားမယ္ေနာ္...
လိုျခင္သူမ်ားကေတာ့  သည္မွာ   သြားလုိက္ၾကပါေနာ္....


မိမိတို႕ လိုျခင္တဲ့ နာရီ ဒီဇိုင္းကို ရွာလုိက္ပါ page 1-2-3-4-5-6---- စသျဖင့္ အမ်ားၾကီး
စာမ်က္ႏွာေတြ ရွိပါတယ္.. စိတ္ၾကိဳက္ ရွာပါ ေတြ႕ျပီဆိုတာနဲ႕ HTML CODE  ဆိုတာကိ္ုကလစ္လိုက္ပါ။
သူ႕ရဲ႕ ကုဒ္ေတြ ေအာ္တိုက်လာမယ္.. ေကာ္ပီယူျပီး မိမိဘေလာ့ကို ထည့္ပါ။
ထည့္နည္းကေတာ့..
(၁) ဘေလာ့ကာ၀င္လုိက္ပါ
(၂) ဘေလာ့ကာ LAYOUT ကို၀င္ပါ
(၃) Add a gadget ကို၀င္ပါ
(၄) Html/Javascript ကိုကလစ္ပါ...
က်လာတဲ့ ေဘာက္ထဲမွာ ေစာေစာက ယူလာတဲ့ ေကာ္ပီ ကုဒ္ေတြကို past ခ်လိုက္ျပီး save လိုက္ပါ။
အဆင္ေျပပါျပီေနာ္... ကဲ စမ္းၾကည့္လုိက္ပါ။
ေအာင္ေအာင္(မကစ) ရဲ႕ ဘေလာ့ခရီးသည္ေလးအား အားေပးေနၾကတဲ့အတြက္ ေက်းဇဴးအထူးတင္ပါတယ္.. တုန္႕ျပန္မွဳအေနနဲ႕ fb like ေလးေတာ့ လုပ္ေပးခဲ့ၾကပါေနာ္.. တတ္စြမ္းသမွ် ေတြ႕ ရွိသမွ်ေလးေတြကို ျပန္လည္ မွ်ေ၀ေနပါ့မယ္...။ www.aungsanmks.com

4 Oct 2012

Youtube တြင္ အလြယ္တကူ Download ယူရန္

 ဒါေလးကေတာ့ က်ေနာ့္ညီေလး ရဲမင္း ခဏခဏ အကူညီေတာင္းေနတဲ့ နည္းလမ္းေလးပါ။ အခ်ိန္မရတာနဲ႕ မတင္ေပးျဖစ္တာပါ... ေဒါင္းေလာ့မန္ေနဂ်ာကလဲ ဖူးဗားရွင္းမလုပ္တတ္ရင္ အခက္ေတြ႕တယ္ေလ... ဒါေၾကာင့္ သည္ နည္းေလးကို ရွာေဖြျပီး တင္ေပးလိုက္ပါတယ္.. ညီေလး ရဲမင္းးေရ
 Youtube မွ Video ေဒါင္းလုပ္ယူရာတြင္ လြယ္ကူေစရန္ ေတြ႕ရွိတဲ့ နည္းလမ္းေတြကို ေဖာ္ျပပါလိုက္ပါတယ္။

နည္းလမ္း(၁)

IDM ကဲ့သုိ႔ Download ယူရာတြင္ ေကာင္းမြန္ေသာ DownloadThemAll ကုိ Firefox တြင္ addons အျဖစ္ သြင္းရပါမည္။

add to firefox ကုိ ႏွိပ္ပါ။ အေပၚတြင္ Allow ဆုိတာေလးကုိ ႏွိပ္ပါ။ ခဏေစာင့္ပါ။
Install လုပ္ရန္အတြက္ Box တစ္ခု က်လာလိမ့္မည္။ Install Now ကုိ ႏွိပ္ပါ။
Firefox ကုိ restart ခ်ခုိင္းလိမ့္မည္။ Restart ကုိႏွိပ္လုိက္ပါ။

နည္းလမ္း(၂)

ၿပီးပါက Firefox ရွိ Tools menu တြင္ Add-ons ကုိႏွိပ္လုိက္ပါ။
Add-ons Manager tab ေပၚလာပါလိမ့္မယ္ေနာ္...
ညာဘက္အေပၚေဒါင့္ရွိ search all add-ons ေနရာတြင္ youtube video download ဆုိတာကုိ ႐ုိက္ထည့္လုိက္ပါ။


ေပၚလာသည့္အထဲမွ Download Youtube Videos as Mp4 and FLV ကုိ Install လုပ္ပါ။
ၿပီးပါက Firefox ကုိ Restart ခ်ခုိင္းလိမ့္မည္။ ခ်လုိက္ပါ။

www.youtube.com တြင္ ႏွစ္သက္ရာ ဗီဒီယုိ ရွာေဖြပါ။ အဆုိပါ ဗီဒီယုိေအာက္တြင္ Download ဆုိတာ ေပၚေနပါလိမ့္မည္။ Download လုပ္ပါက Downthemall ျဖင့္ Download ယူပါက ျမန္ဆန္စြာ ရရွိပါမည္။

ကၽြႏု္ပ္လည္း အဆင္ေျပဆံုး နည္းလမ္းဟု ယူဆသျဖင့္ အထက္ပါနည္းလမ္းမ်ားကုိ ေရးသားေဖာ္ျပအပ္ေပသည္။ ကၽြႏု္ပ္၏ အေရးသားမ်ားကို သည္းခံစြာ ဖတ္႐ႈရင္းျဖင့္ အဆင္ေျပၾကပါေစ။

ေအာင္ေအာင္(မကစ) ရဲ႕ ဘေလာ့ခရီးသည္ေလးအား အားေပးေနၾကတဲ့အတြက္ ေက်းဇဴးအထူးတင္ပါတယ္.. တုန္႕ျပန္မွဳအေနနဲ႕ fb like ေလးေတာ့ လုပ္ေပးခဲ့ၾကပါေနာ္.. တတ္စြမ္းသမွ် ေတြ႕ ရွိသမွ်ေလးေတြကို ျပန္လည္ မွ်ေ၀ေနပါ့မယ္...။ www.aungsanmks.blogspot.com
www.ledimyethar.com

Chrome browser ႏွင့္ Firefox တြင္ ေဇာ္ဂ်ီႏွင့္ ယူနီကုဒ္မ်ားကို font ထည့္သြင္းစရာမလိုဘဲ ဖတ္႐ႈႏိုင္မည့္ Add On


ဒီအရင္က  Chrome browser မွာ ေဇာ္ဂ်ီႏွင့္ ယူနီကုဒ္ျပႆနာကို  ေနမင္းေမာင္ဆိုဒ္ကရတဲ့   ေအာက္ကလင့္နဲ႔ ေျဖရွင္းခဲ့ပါတယ္ ။
ခုဟာကေတာ့ Chrome browser တြင္ ေဇာ္ဂ်ီႏွင့္ ယူနီကုဒ္မ်ားကို font ထည့္သြင္းစရာမလိုဘဲ ဖတ္႐ႈႏိုင္မည့္ add-on ျဖစ္သည္။ တန္ခူး (Tagu) ဟု ေခၚတြင္ၿပီး developer ျဖစ္သူ saturngod မွ ဖန္တီးျပဳလုပ္ထားသည္။

 

Firefox အတြက္ Add On ကိုေတာ့ ေအာက္ကလင့္ကိုႏွိပ္ၿပီးသြားလိုက္ပါ ။

https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/tagu/
ဇြဲကပင္ေျမမိသားစုမွ  anontamon  ရဲ႕ပို(စ္)ကို ကူးယူတင္ျပပါတယ္
အားလုံးအတြက္ ေစတနာထားျပီး ေတြ႕သမွ် သိသမွ်ေလးေတြကို ျပန္လည္မွ်ေ၀ေနပါမည္... Facebook မွာလဲ Like ေပးခဲ့ပါက ဖတ္နိဳင္ပါျပီ...တုန္႕ျပန္မွဳအေနျဖင့္ စကားေလးတစ္ခြန္းေတာ့ ခ်န္ေပးေစလိုပါတယ္....ေလးစားစြာျဖင့္.. လယ္တီေျမသား။..............။
ေအာင္ေအာင္(မကစ) ရဲ႕ ဘေလာ့ခရီးသည္ေလးအား အားေပးေနၾကတဲ့အတြက္ ေက်းဇဴးအထူးတင္ပါတယ္.. တုန္႕ျပန္မွဳအေနနဲ႕ fb like ေလးေတာ့ လုပ္ေပးခဲ့ၾကပါေနာ္.. တတ္စြမ္းသမွ် ေတြ႕ ရွိသမွ်ေလးေတြကို ျပန္လည္ မွ်ေ၀ေနပါ့မယ္...။

www.aungsanmks.blogspot.com
www.ledimyethar.com

ဆိုဒ္ဘားကို ေဘာင္ခတ္နည္းေလးပါ..

 အရမ္းေကာင္းတဲ့နည္းေလးပါ ဆိုဒ္ဘားေတြကို ေဘာင္ခတ္ ထည့္နိဳင္တယ္  .......ေအာက္က စာလုံး အျပာေနရာမွာ သင္ၾကိဳက္တာ အစားထိုးနိဳင္
ထည့္မဲ့ ကုဒ္ေတြေပါ့.... စာေတြေပါ့.... အစားထိုးရမယ္  စာလုံးအရြယ္စားကို  SMALL...NORMAL...LARGE  စသျဖင့္ ေျပာင္းနိဳင္
ဥပမာ သည္လိုေလးေပါ့....

သည္လိုေလး ေဘာင္ေလးခတ္မယ္ဆိုရင္ေပါ့ ပိုျျပီးလွပါတယ္...ဟဲဟဲ

<div class="txt_box border specHigh1" id="txt_content_130"><div style="border: 7px ridge rgb(0, 255, 127); text-align: center;"><span style="font-size: xx-small;"><strong>ဘေလာ့ခရီးသည္  ေအာင္ေအာင္(မကစ) မွ ေမတၱာပို႕သလိုက္ပါ၏  က်န္းမာခ်မ္းသာလို႕ အစစအဆင္ေျပၾကပါေစ</strong></span></div></div>

မိမိထည့္လိုေသာကုဒ္မ်ား စာသားမ်ားအား အျပာေရာင္စာသားေနရာ အစားထိုးလိုက္ပါ

ေအာင္ေအာင္(မကစ)
www.ledimyethar.com
www.aungsanmks.blogspot.com

ဘေလာ့ေနာက္ခံ ဒီဇိ္ုင္းအလြယ္ထည့္နည္း

 သည္ေန႕တင္မဲ့ ပို႕စ္ေလးကေတာ့ ဘေလာ့မိတ္ေဆြအေပါင္းအတြက္ မိမိတို႕ ဘေလာ့ကိုေနာက္ခံ ပုံစံဒီဇိုင္းဆန္းဆန္းေလးေတြနဲ႕ အလွဆင္ဖို႕ ေနာက္ခံ ပုံအမ်ိဳးမ်ိဳး ဒီဇိုင္းအမ်ိဳးမ်ိဳး ရယူနိဳင္တဲ့ ဆိုဒ္ေလးကို
လမ္းညႊန္ေပးပါ့မယ္... ကုဒ္ယူနည္းေလးနဲ႕တစ္ကြ ရွင္းျပထားပါတယ္...

ပထမဆုံး  သည္ကေန  သြားလုိက္ပါေနာ္..
ေရာက္တာနဲ႕ အေပၚကပုံျပထားသလို background ဆိုတာကို ကလစ္ပါ။ ဒါဆို ပုံေတြ ရွိတဲ့ေနရာကေန
မိမိ ႏွစ္သက္တဲ့ ပုံကိုရွာလိုက္ပါ။ ေတြ႕ျပီဆိုတာနဲ႕.. အဲပုံေပၚ ကလစ္လိုက္ပါ။
အဲခါမွာ အဲပုံေလးေပၚလာမယ္ ေအာက္နားမွာ ဆြဲခ်ၾကည့္လုိက္ပါ....
သည္လိုေလးေတြ႕မယ္.. အေပၚဇယားကြက္ထဲက ကုဒ္ေတြကိုဘဲ ေကာ္ပီ ကူးယူလိုက္ပါ။

ထည့္နည္းကေတာ့...
(၁) ဘေလာ့ကာ၀င္လိုက္ပါ
(၂) ဘေလာ့ကာ layout ကိုကလစ္ပါ
(၃) Add a gadget ကိုကလစ္ပါ
(၄) Html/Javascript ကိုကလစ္ က်လာတဲ့ ေဘာက္ထဲ ေစာေစာက ေကာ္ပီယူတဲ့
ကုဒ္ေတြကို ထည့္ ျပီး save ေပးလိုက္ပါ...
ဒါဆို မိမိ ဘေလာ့ေနာက္ခံေလး လွပစြာ ေတြ႕ ရပါ့မယ္..
မလိုအပ္ေတာ့ပါက ထည့္ထားတဲ့ ေနရာကိ္ု edit ကလစ္ျပီး remove ေပးလိုက္ယုံပါဘဲ။
အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ပါေစ...ဗ်ာ.................

ေအာင္ေအာင္(မကစ)

3 Oct 2012

ဘေလာ့မွာ ရန္စက္ေလးထည့္ တီးၾကမယ္.. ရွယ္ဘဲေနာ္..

 သည္တခါ...မိမိတို႕ဘေလာ့ေပၚမွာ ရန္စက္ေလးး တင္ျပီး  အားရပါးရ တီးခတ္ၾကမယ္.. ကိုခရမ္း လိုတီးမလားးရမယ္... ဟိဟိ... သူ႕ထက္ေတာင္ ျမည္တယ္ဗ်ာ....ဟဟဟ
မယုံစမ္းၾကည့္....သိမယ္...  ေပးေနတာ ယူထားေနာ္.. ျပီးးမွ ၀ယ္သုံးရရင္ ေစ်းၾကီးးတယ္..ေစတနာပါ..ဟဲဟဲ

  
ထည့္နည္းေလးကေတာ့ ထုံးစံအတိုင္းပါဘဲ..လြယ္ပါတယ္.
(၁) ဘေလာ့ကာ၀င္လုိက္ပါ
(၂) ဘေလာ့ကာ layout ကိုကလစ္ပါ
(၃) add a gadget ကိုကလစ္ပါ
(၄) html/java script ကိုကလစ္ပါ ျပီးတာနဲ႕
က်လာတဲ့ ေဘာက္ေလးထဲကို ေအာက္က ကုဒ္ေတြ ထည့္ေပးလိုက္ပါ။

<script type="text/javascript" src="http://cdn.widgetserver.com/syndication/subscriber/InsertWidget.js"></script><script type="text/javascript">if (WIDGETBOX) WIDGETBOX.renderWidget('47ff7c3b-05d9-4eaa-bfde-0f14cf7b62ba');</script>
<noscript>Get the <a href="http://www.widgetbox.com/widget/technodrums">Techno Drums</a> widget and many other <a href="http://www.widgetbox.com/">great free widgets</a> at <a href="http://www.widgetbox.com">Widgetbox</a>! Not seeing a widget?</noscript>
ေစတနာေမတၱာမ်ားစြာျဖင့္ပါေနာ္...
ဘေလာ့ခရီးသည္ေလး.....................

                                       
ခုလိုအားေပးတဲ့အတြက္ အထူးေက်းဇဴးတင္ပါေၾကာင္း ေျပာၾကားပါရေစ..ဘေလာ့ခရီးသည္မွ နည္းပညာမ်ားအား မည္သူမဆို လြတ္လပ္စြာ ကူးယူသုံးစြဲနိဳင္ပါတယ္.. ကြ်န္ေတာ္ ပိုင္ဆိုင္ေသာေနရာေလးမ်ားအား ဆက္လက္ လည္ပါတ္လိုပါက ***************************************
ဘေလာ့ခရီးသည္သို႕ { ဒီမွာ } သြားလိုက္ပါ
လယ္တီေျမသားသို႕{ ဒီမွာ } သြားလိုက္ပါ
စာေပနန္းေတာ္သို႕{ ဒီမွာ } သြားလိုက္ပါ
                    

ဘေလာ့ေပၚမွာ တေယာ ေလးတင္ျပီး တီးခတ္ၾကမယ္

 ကဲဗ်ာ သည္တစ္ခါေတာ့ ေပ်ာ္စရာကုဒ္ေလးေတြ ထည့္ၾကရေအာင္... မိမိတို႕ဘေလာ့မွာ.ဂီတသံစဥ္ တူရိယာေလးေတြကို တပ္ဆင္ၾကရေအာင္...
ခုတင္ေပးမွာေလးကေတာ့ တေယာ ဆိုတဲ့ တူရိယာေလးပါ.. သူကေတာ့ ေမာက္ေလးကို ၾကိဳးေပၚတင္ျပီး
စိတ္ၾကိဳက္ တေယာ ထိုးးေစေတာ့ဗ်ာ... ဟိဟိ...အပ်င္းေျပတယ္ တိနားးးးး
ထိုးးေနာ္   ၀ါသနာပါရင္... ဂရုေတာ့စိုက္.... ဘိုးးတန္ ၾကိဳးးမွာစိုးလို႕  အသစ္လဲေပးဖို႕ အခ်ိဘူးေန..ဟိဟိ
ကဲ စမယ္....
သည္လိုေလးးးေနာ္................
ထည့္နည္းေလးပါ...
(၁) ဘေလာ့ကာ၀င္လိုက္ပါ
(၂)  ဘေလာ့ကာရဲ႕ layout ကိုကလစ္ပါ
(၃) Add A gadget ကိုကလစ္ပါ
(၄) html/java script ကိုကလစ္ပါ က်လာတဲ့ ေဘာက္ထဲမွာ
ေအာက္က ကုဒ္ေတြ ထည့္ေဆ့လိုက္ပါေနာ္...

<script type="text/javascript" src="http://cdn.widgetserver.com/syndication/subscriber/InsertWidget.js"></script><script type="text/javascript">if (WIDGETBOX) WIDGETBOX.renderWidget('701eb590-1c07-46ca-ba43-dca442c9e5c1');</script>
<noscript>Get the <a href="http://www.widgetbox.com/widget/violin">Violin</a> widget and many other <a href="http://www.widgetbox.com/">great free widgets</a> at <a href="http://www.widgetbox.com">Widgetbox</a>! Not seeing a widget? (<a href="http://support.widgetbox.com/">More info</a>)</noscript>

ျပီးတာနဲ႕ save လိုက္ရျပီ..သင္ထားလိုတဲ့ေနရာကို ေရႊ႕ေပးလိုက္ယုံပါဘဲ....
ေလးစားစြာျဖင့္
ခုလိုအားေပးတဲ့အတြက္ အထူးေက်းဇဴးတင္ပါေၾကာင္း ေျပာၾကားပါရေစ..ဘေလာ့ခရီးသည္မွ နည္းပညာမ်ားအား မည္သူမဆို လြတ္လပ္စြာ ကူးယူသုံးစြဲနိဳင္ပါတယ္.. ကြ်န္ေတာ္ ပိုင္ဆိုင္ေသာေနရာေလးမ်ားအား ဆက္လက္ လည္ပါတ္လိုပါက ***************************************
ဘေလာ့ခရီးသည္သို႕ { ဒီမွာ } သြားလိုက္ပါ
လယ္တီေျမသားသို႕{ ဒီမွာ } သြားလိုက္ပါ
စာေပနန္းေတာ္သို႕{ ဒီမွာ } သြားလိုက္ပါ

HorizontalDoubleLineMenu ေလးတည္ေဆာက္ၾကမယ္

 သည္တစ္ခါ Tab Menu ေလးတစ္ခု တည္ေဆာက္ၾကမယ္ဗ်ာ...
HorizontalDoubleLineMenuလို႕ေခၚပါတယ္။က်ေနာ္အခုနမူနာ
ၾကည့္လို႕ရေအာင္။ေအာက္မွာနမူနာပံုနဲ႕တကြကုဒ္ျပထားပါတယ္။

လုပ္ေဆာင္နည္းေလးပါ....
(၁) ဘေလာ့ကာ ၀င္လုိက္ပါ
(၂) ဘေလာ့ကာ template ကိုသြားပါ
(၃) ဘေလာ့ကာရဲ႕  html ကိုကလစ္ပါ process လုပ္ေပါ့
(၄) html သုံးေတာ့မယ္ဆို ထုံးစံအတိုင္း အမွန္ျခစ္ေပးၾကပါေနာ္..

ကဲ...ေရာက္တာနဲ႕   သည္ ကုဒ္ေလးကို ctrl+f အကူညီနဲ႕ ထည့္ရွာလိုက္ပါ   ]]></b:skin>  ရွာလိုက္ပါ
ေတြ႕တာနဲ႕ အေပၚကေနကပ္ျပီး ေအာက္ကကုဒ္ေတြ ထည့္ေပးလိုက္ပါ

 /*Credits:  kp3family/Horizontal Double Line Menu*/
/*URL: http://kp3family.blogspot.com */

/*Credits:  kp3family/Horizontal Double Line Menu*/
/*URL: http://kp3family.blogspot.com */

#double-line{
padding: 0;
width: 100%;
background: transparent;
voice-family: "\"}\"";
voice-family: inherit;
border-top: 5px solid  #d25a0b;
}


#double-line a{
float:left;
display: block;
color: white;
margin: 0 1px 0 0;
padding: 5px 10px;
text-decoration: none;
letter-spacing: 1px;
background-color: #000000;
border-bottom: 1px solid white;
border-top: 1px solid white;
font-weight:bold;
}

#double-line a:hover{
background-color: #808080;
}

#double-line #current a{
background-color: #d25a0b;
border-color: #d25a0b;
}

#color-line{
clear: both;
padding: 0;
width: 100%;
height: 5px;
line-height: 5px;
background:  #d25a0b;
}


 ေနာက္တစ္ဆင့္ေအနနဲ႕...


ဘေလာ့ရဲ႕ layout ကိုသြားပါ..
add a gadget ကိုကလစ္ပါ
html/java script  ကိုကလစ္ပါ က်လာတဲ့ ေဘာက္မွာ ေအာက္က ကုဒ္ေတြ ထည့္ပါ။


 <!-- Horizontal Double Line Menu-kp3နည္းပညာ-->
<div id="double-line">
<div style="margin-left:100px;"><a href="http://aungsanmks.blogspot.com" title="လင့္ခ္ရဲ႕အမည္ထည့္ရန္">လင့္ခ္ေခါင္းစဥ္ထည့္ရန္</a></div>
<a href="http://aungsanmks.blogspot.com" title="လင့္ခ္ရဲ႕အမည္ထည့္ရန္">bbbbbbbbbbbbbbbbbbb</a>
<div id="current"><a href="http://aungsanmks.blogspot.com" title="လင့္ခ္ရဲ႕အမည္ထည့္ရန္">လင့္ခ္ေခါင္းစဥ္ထည့္ရန္</a></div>
<a href="http://aungsanmks.blogspot.com" title="လင့္ခ္ရဲ႕အမည္ထည့္ရန္ !">လင့္ခ္ေခါင္းစဥ္ထည့္ရန္</a>
<a href="http://aungsanmks.blogspot.com" title="လင့္ခ္ရဲ႕အမည္ထည့္ရန္ !">လင့္ခ္ေခါင္းစဥ္ထည့္ရန္</a>
<a href="http://aungsanmks.blogspot.com" title="လင့္ခ္ရဲ႕အမည္ထည့္ရန္ !">လင့္ခ္ေခါင္းစဥ္ထည့္ရန္</a>
<a href="http://aungsanmks.blogspot.com" title="လင့္ခ္ရဲ႕အမည္ထည့္ရန္ !">လင့္ခ္ေခါင္းစဥ္ထည့္ရန္</a>
<a href="http://aungsanmks.blogspot.com" title="လင့္ခ္ရဲ႕အမည္ထည့္ရန္ !">လင့္ခ္ေခါင္းစဥ္ထည့္ရန္</a>
<a href="http://aungsanmks.blogspot.com" title="လင့္ခ္ရဲ႕အမည္ထည့္ရန္ !">လင့္ခ္ေခါင္းစဥ္ထည့္ရန္</a>
<!-- you can add saveral link ini here -->
<div id="color-line">&nbsp; </div>
</div> <!-- Horizontal Double Line Menu-http://kp3family.blogspot.com-->

kp-3 မွျပန္လည္မွ်ေ၀သည္...

ေအာင္ေအာင္(မကစ)
www.ledimyethar.com
www.depelyin.co.cc
www.aungkyaw.com

Menu ေတြ လင့္ေတြကလစ္တာနဲ႕ new lab နဲ႕ထေပၚေအာင္လုပ္မယ္

 သည္တစ္ခါ တင္မဲ့ အေၾကာင္းရာေလးကေတာ့ အမွတ္တမဲ့နဲ႕  လြယ္လြယ္ေလးကို ခက္ေနတတ္တဲ့ နည္းပညာေလးတစ္ခုပါ... ဘာလဲဆိုေတာ့ မိမိတို႕ဘေလာ့ tab menu ေတြမွာ အေရးပါတတ္တဲ့ နည္းေလးတစ္ခုပါ. MENU ေတြကိုကလစ္တာနဲ႕ New Tab နဲ႕ထေပၚေအာင္ လုပ္နည္းေလးပါ။
တခ်ိဳ႕ menu ေတြ ကလစ္တယ္ သည္စာမ်က္ႏွာမွာဘဲ ျပန္ေပၚလာေတာ့ ခက္ျပီေလ.. မူလ စာမ်က္ႏွာကို ျပန္ရျခင္ေတာ့..
back ေကနျပန္၀င္ရျပန္ေရာ..ေဟာာာ  back နဲ႕၀င္ျပန္ေတာ့.. စာမ်က္ႏွာ အသစ္က ေပ်ာက္ရျပန္ေရာ..
ကဲ အဲျပႆနာေတြ ကင္းေ၀းရေအာင္ မိမိတို႕ menu ေတြကို ေနာက္စာမ်က္ႏွာနဲ႕ ေပၚေအာင္ Html ကုဒ္မွာ ထည့္ေပးရမဲ့ ကုဒ္ေလး တခ်ိဳ႕ကို ေျပာပါ့မယ္....
မိမိတိ္ု႕ ေခါင္းစဥ္ Menu ေတြကိုလဲ ထိုနည္းတိုင္းပါဘဲေနာ္.. ထည့္ေပးရမွာက ကုဒ္ေလး နဲနဲေလးပါဘဲ..
ကဲ ေအာက္က ကုဒ္ကို ေသျခာ မွတ္ထားလိုက္ပါေတာ့...ဗ်ာ
ကုဒ္မထည့္မွီအေျခေန....
  1. < href="http://aungsanmks.blogspot.com">ဘေလာ့နည္းပညာ< /a > 
 ကုဒ္ထည့္ျပီးသည့္ လင့္အေျခေန....
  1. < href="http://aungsanmks.blogspot.com" target="new">ဘေလာ့နည္းပညာ< /a >  
 ေျပာျခင္တာေတာ့ ေနာက္ထပ္ စာမ်က္ႏွာအသစ္နဲ႕ ေပၚေစျခင္ရင္ ထည့္ရမဲ့ ကုဒ္က စာေလးႏွစ္လုံးးထဲပါေနာ္..   target="new"    ဒါေလးပါဘဲဗ်ာ............


ေအာင္ေအာင္(မကစ)
www.ledimyethar.com
www.depelyin.co.cc
www.aungkyaw.com

ဘေလာ့ရဲ႕site feed ေလးေျပာင္းနည္း


ဒါေလးကေတာ့ဘေလာ့ရဲ႕ site feed ေလးေျပာင္းနည္းေလးပါ။ဒီဘေလာ့ site feed ကအေ၇းၾကီးပါတယ္တခ်ိဳ႕
မိတ္ေဆြေတြက site feed ကိုမၾကည့္ၾကပါဘူး၊ဘေလာ့ site feed ကိုမေျပာင္းဘူးဆို၇င္လည္းSwitch to: Advanced Modeေအာက္က Allow Blog Feeds ေရွ႕ကဟာကို Full ထားဖို႕မေမ့ၾကပါနဲ႕။မိတ္ေဆြတခ်ိဳ႕က Post အသစ္တင္တိုင္းမိတ္ေဆြေတြရဲ႕ဘေလာ့မွာ တက္မလားဘူးဆိုတာဒီ Allow Blog Feeds ေရွ႕က Full နဲ႕လည္းဆိုင္ပါတယ္။ဒါေၾကာင့္ဘေလာ့ရဲ႕site feed ေလးေျပာင္းခ်င္၇င္လည္း ေျပာင္းလို႕ ၇တယ္ ဆိုတာ ကိုျပေပးလိုက္ပါတယ္။ေအာက္မွာပံုနဲ့တကြေျပာင္းနည္းေလးပါ။

၁။Dashboard

၂။Settings

၃။Site Feed


၄။ေအာက္ကSwitch to: Advanced Mode ကိုႏိုပ္ပါ။ ေအာက္ပံုကိုၾကည့္ပါ။အားလံုးကိုFullဆိုျပီးေျပာင္းေပးလိုက္ပါ။
မသိေသးတဲ႔မိတ္ေဆြေတြကိုအသိေပးမ်ွေဝေစခ်င္ပါတယ္၊
ဘေလာ့ဂါမိတ္ေဆြအားလံုးကိုအစဥ္ျမဲခ်စ္ခင္ေလးစားလၽွက္ kp3မိသားစု

ေအာင္ေအာင္(မကစ)
www.ledimyethar.blogspot.com
www.depelyin.co.cc
www.aungkyaw.com

2 Oct 2012

ဘေလာ့ေအာက္ေျခက power by blogger ဆိုတာကို အစားထိုးနည္း

 သည္တစ္ခါ တင္မဲ့ အေၾကာင္းေလးကေတာ့ ဘေလာ့ေတြရဲ႕ ေအာက္ေျခမွာ ပါတဲ့
Copyright © 2011 aungsanmks |Power By- Blogger  ဆိုတာေလးကို အစားထိ္ုးနည္းေလးပါ။

(၁) ဘေလာ့ကာ ၀င္လိုက္ပါ
(၂)  ဘေလာ့ template ကိုသြားပါ
(၃) html ကို၀င္လိုက္ပါ... အဲမွာ ဘဲစမယ္..
ctrl+f အကူညီနဲ႕ power ဆိုျပီး ရိုက္ရွာ လုိက္ေပါ့..
 Copyright © 2011 aungsanmks |Power By- Blogger သည္စာတန္းကို ရွာရမယ္ေလ..
ေအာက္ဆုံးမွာ ရွိေနမွာပါ.. ၾကည့္လိုက္ပါ.. power by ဆိုတဲ့ေနရာ  နဲ႕ blogger ဆိုတဲ့ေနရာမွာ
မိမိႏွစ္သက္သလို အစားထိုးလိုက္ပါ...
အဆင္ေျပပါေစ။
ေအာင္ေအာင္(မကစ)
www.ledimyethar.com
www.aungsanmks.blogspot.com

HTMLcode ေတြကိုအေရာင္းေျပာင္းတဲ့ software

 ေနာက္တစ္ခုထပ္လာျပန္ၿပီ ဒါလဲဘဲဘာcodeမွမဟုတ္ပါဘူး၊
Free Tool : HTML Color v1.4 ပါဘဲ၊ HTMLcode ေတြကိုအေရာင္းေျပာင္းတဲ့ softwareေလးပါ၊ ေအာက္ပံု တစ္ခ်ိဳ႕ကအထင္လြဲမယ္ထင္ပါတယ္၊ HTML CODE ကိုသူမ်ားေတြရဲ႕ နည္းပညာနဲ႔ post မွာတင္တယ္ထင္ၾကမွာပါ၊ မွားမယ္ေနာ္လံုးဝမဟုတ္ပါဘူး ၊

verification code ထည့္ၿပီး download နိုပ္ပါ။
က်ေနာ့္ျမင္ဆရာ.. Kp3 မွ
ေရးမွားေျပာမွားဒါေတြလည္းခြင့္လြတ္ေပးၾကပါလို႔ေျပာခ်င္ပါတယ္၊
ေအာင္ေအာင္(မကစ)
www.ledimyethar.com
www.depelyin.co.cc
www.aungkyaw.com

မိမိတို႔ ကြန္ျပဴတာမွာ USB အသံုးျပဳခြင့္ကို ပိတ္ထားခ်င္ရင္


အေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္ USB Drives အသံုးျပဳခြင့္ကို ပိတ္ထားခ်င္တယ္ဆိုရင္ ေအာက္ပါအတိုင္း ပိတ္ထားလို႔ရပါတယ္...။
Start  > Run  ကိုေခၚပါ win+r ကိုကလစ္ေခၚနိဳင္ပါတယ္..အဲမွာ Regedit ေရးထည့္ျပီး Enter ေခါက္ပါ ... Registry Editor Box ေပၚလာရင္ .. ဒီအဆင့္ေတြအတိုင္း သြားပါ...
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\USBSTOR
USBSTOR ကို Click ပါ .. ညာဘက္မွာ Start ဆိုတာကို ရွာပါ...  ေတြ႕ရင္ Double Click ျပီး  Value Data  မွာ  (3) ကို (4) Change ေပးလိုက္ပါ ...ဒါဆိုရင္ မိမိ ကြန္ျပဴတာမွာ USB အသံုးျပဳခြင့္ကို ပိတ္ထားလိုက္ပါျပီ... 
ျပန္လည္ အသံုးျပဳလိုတယ္ဆိုရင္ေတာ့ ေစာေစာကအတိုင္း ျပန္ဝင္ျပီး USBSTOR  က Start မွာ (4) ကို (3) ျပန္ Change ေပးလိုက္ပါ...။
အားလံုးအဆင္ေျပၾကပါေစ....

ေအာင္ေအာင္(မကစ)
www.ledimyethar.com
www.aungsanmks.blogspot.com

WPA သို႕မဟုတ္ WPA2/PSK WiFi ဟက္နည္းေတာင္းဆိုေနၾကလို႔ တဆင့္ျပန္လည္ မွ်ေဝေပးျခင္းျဖစ္ပါတယ္ ... ကိုယ္တိုင္ စမ္းသပ္မၾကည့္ရေသးပါဘူး ခင္မ်ာ....

WPA  သို႕မဟုတ္ WPA2/PSK ဟက္နည္း


ဒီနည္းကေတာ့ ၉၀% ရပါတယ္။
၁။ BackTrack 5 r3 ကိုလိုပါတယ္  ။  ေဒါင္းခ်င္ရင္  ဖိုင္ခြဲျပီးတင္ေပးထားပါတယ္။   

Download  မွာ ေဒါင္းႏိုင္ပါတယ္။  ISO ကို ဒါတိုက္ေဒါင္းခ်င္ရင္ 

Download  မွာေဒါင္းႏိုင္ပါတယ္။ 

၂။  WiFi adapter  ၁ ခုလိုပါတယ္။ ျမန္မာျပည္မွာဆိုရင္ ၁၅၀၀၀ ေလာက္ရိွပါတယ္။  

ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးရိွပါတယ္။  

ပုံစံ၁မ်ိဳးျပပါ့မယ္။  ေအာက္ကပံုစံမ်ိဳးကိုၾကည့္ပါ။

၃။  bt5 ကို install လုပ္ဖို႕အတြက္ VMware Workstation လိုပါမယ္။ Mediafire နဲ႕ေဒါင္းႏိုင္ပါတယ္။ 

ဖိုင္ခြဲတင္ေပးထားပါတယ္။ Download

   ၁ဖိုင္ထဲေဒါင္းခ်င္ရင္ ...ဒီမွာ Download ပါ...   

VMware Workstation 9.0 ေနာက္ဆံုး Version ကို ေဒါင္းရတာ အဆင္ေျပမဲ့ Link ကိုလည္း 

ထပ္ခ်ိတ္ေပးထားပါတယ္ ...  ဒီမွာ Download   ျပီး Keygen ကို ဒီမွာ Download 

လိုက္ပါ...။

ကဲေဒါင္းျပီးရင္ bt5 သြင္းနည္း ၾကည့္လိုက္ပါ။ ေအာက္ပါ youtube ကေန..    
၄။ ကဲသြင္းျပီးသြားရင္   WiFi adapter  နဲ႕စက္နဲ႕ခ်ိတ္လိုက္ပါ bt5 မွာမေပၚရင္  ေအာက္ပါပံုကိုၾကည့္ပါ။
ကဲဝိုင္ဖိုင္ရလားမရဘူးလား စမ္းမယ္ဗ်ာ   ေအာက္ကပံုကိုၾကည့္လိုက္ပါ။
reaver-1.1 နဲ႕ဟက္မွာပါ။

bt5 ကိုဖြင့္ပါ။    terminal မွာ

wget http://reaver-wps.googlecode.com/files/reaver-1.1.tar.gz

ျပီးရင္ခနေစာင့္

ျပီးရင္ ဖိုင္ျဖည္မယ္   tar zxvf reaver-1.1.tar.gz

ျပီးရင္     ls

ျပီးရင္    cd reaver-1.1

ျပီးရင္    ls

ျပီးရင္ cd src

ျပီးရင္ ./configure

ျပီးရင္  make

ျပီးရင္ make install ေအာက္ပံုေတြကိုၾကည့္လုိက္ပါ။
လုပ္ငန္းစမယ္ဗ်ာ

၁။ အရင္ဆံုး  terminal ၁ခုဖြင့္လုိက္ပါ   ျပီးရင္ airmon-ng

ရိုက္ထည့္လုိက္ ျပီးရင္ airmon-ng start (interface)  ရိုက္လိုက္ပါ။

ျပီးရင္ airodump-ng mon0
ျပီးရင္ ကိုဟက္ခ်င္တဲ့  ဟာကိုၾကည့္လုိက္ပါ။

BSSID    CH   ESSID အဲဒါေတြသိဖို႕လိုတယ္။

 က်ေနာ္ဟက္ခ်င္တာကေတာ့ BSSID  28:10:7B:8C:7C:22   

CH က 3   ပါ ESSID က kira
အိုေက ဒါဆိုစျပီေနာ္   

terminal  ၁ခုဖြင့္  

reaver -i mon0 -b 28:10:7B:8C:7C:22

လုပ္ျပီ ထားထားလိုက္ပါ။
ကဲပါစ္ဝက္က်လာျပီ။
ကဲရပါျပီ  ပါစ္ဝက္ကို ရိုက္ျပီးဝင္ၾကည့္လုိက္ပါ။

လုပ္နည္းကို youtube ကေနတင္ေပးလုိက္ပါတယ္။


 ေဒါင္းခ်င္ရင္ေတာ့    


နည္းနည္းေတာ့ၾကာမယ္ေနာ္ က်ေနာ္ဟက္တာ ၃နာရီေလာက္ေစာင့္လုိက္ရပါတယ္။

အားလံုးအဆင္ေျပၾကပါေစ။ 

===================================1 မိနစ္အတြင္း WEP  ဝိုင္ဖိုင္ဟက္နည္း။


၁။ BackTrack 5 r3 ကိုလိုပါတယ္  ။  ေဒါင္းခ်င္ရင္  ဖိုင္ခြဲျပီးတင္ေပးထားပါတယ္။  

Download    ေဒါင္းႏိုင္ပါတယ္။  iso ကိုေဒါင္းခ်င္ရင္ 

Download  ေဒါင္းႏိုင္ပါတယ္။ 

၂။  WiFi adapter  ၁ခုလိုပါတယ္။ ျမန္မာျပည္မွာဆိုရင္ ၁၅၀၀၀ ေလာက္ရိွပါတယ္။  

ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးရိွပါတယ္။  

ပုံစံ၁မ်ိဳးျပပါ့မယ္။  ေအာက္ကပံုစံမ်ိဳးကိုၾကည့္ပါ။
    
၃။  bt5 ကို install လုပ္ဖို႕အတြက္ VMware Workstation လိုပါမယ္။ mediafire နဲ႕ေဒါင္းႏိုင္ပါတယ္။ 

ဖိုင္ခြဲတင္ေပးထားပါတယ္။ Download

   ၁ဖိုင္ထဲေဒါင္းခ်င္ရင္   Download  

   ကဲေဒါင္းျပီးရင္ bt5 သြင္းနည္း ၾကည့္လိုက္ပါ။ ေအာက္ပါ youtube

     
၄။ ကဲသြင္းျပီးသြားရင္   wifi adapter  နဲ႕စက္နဲ႕ခ်ိတ္လိုက္ပါ bt5 မွာမေပါရင္  ေအာက္ပါပံုကိုၾကည့္ပါ။
ကဲဝိုင္ဖိုင္ရလားမရဘူးလား စမ္းမယ္ဗ်ာ   ေအာက္ကပံုကိုၾကည့္လိုက္ပါ။
ကဲစျပီေနာ္   ေအာက္က ပံုေလးကိုၾကည့္ပါ tool ယူနည္းေလးပါ။
BackTrack 5 r3   မဟုတ္ရင္  r2 ပဲျဖစ္ျဖစ္ r1 ပဲျဖစ္ျဖစ္ ubuntu ပဲျဖစ္ျဖစ္   terminal မွာ root@host 

နဲ႕သြင္းႏိုင္ပါတယ္။
ကဲဗ်ာ ဒါဆိုအစဥ္ေျပသြားပါျပီ ။  ကဲ ေနာက္ဆက္လုပ္ရမဲ့ဟာေတြကိုေတာ့ youtube နဲ႕ၾကည့္လိုက္ပါ။ 

အားလံုးအဆင္ေျပၾကပါေစ။


ေအာင္ေအာင္(မကစ)
www.ledimyethar.com
www.depelyin.co.cc
www.aungkyaw.com

Blogger Tips and TricksLatest Tips And TricksBlogger Tricks
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

မိမိဘေလာ့ကို submit မွန္မွန္ လုပ္ေပးျခင္းျဖင့္ မိမိဘေလာ့ ျမန္ဆန္မည္ရွင္းလင္းမည္ ေမာက္တင္ျပီး က်လာတဲ့ေဘာက္ထဲမွာ မိမိဘေလာ့လိပ္စာ ထည့္ကာ Submit ကလစ္လိုက္ပါ ဒါဆို ေနာက္ဇယားတစ္ခုမွ သင့္အီးေမးကို ထည့္ျပီး Submit လုပ္လိုက္ပါ